S-a lansat proiectul „Masuri integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comuna Haghig, jud. Covasna”

S-a lansat proiectul „Masuri integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comuna Haghig, jud. Covasna”

Lansare proiect „Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comuna Hăghig, jud. Covasna”

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială si combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

Proiect: „Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comuna Hăghig, jud. Covasna”, COD SMIS 115384

 

Comuna Hăghig, în calitate de beneficiar, împreună cu

  • Şcoala Gimnazială Hăghig (Partener 1),
  • Asociaţia Naţională a Consultanţilor în Agrobusiness (A.N.C.A) (Partener 2),
  • Asociaţia Centrul de Analiză și Inovare Economico – Socială (Partener 3),

anunţă lansarea proiectului „Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comuna Hăghig, jud. Covasna“ COD SMIS 115384, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate roma cu 552 de persoane care locuiesc în zone marginalizate din comuna Hăghig, judeţul Covasna, prin oferirea unui set de masuri integrate, pe o perioada de 36 de luni.

Rezultate prevăzute:

– 60 preşcolari şi 30 de părinţi ai acestora participanţi la activităţile din domeniul educaţiei: Grădiniţa Prietenoasă, Gradiniţa Estivală, ateliere de tip Parent-Edu

– 90 şcolari şi 45 de părinţi ai acestora participanţi la activităţile din domeniul educaţiei: Programul de tip afterschool pentru ciclul primar şi gimnazial, Şcoala de vară, Şcoala părinţilor ParentEdu

– 44 de persoane participante la programele de tip “A doua Sansa”: ADS primar, ADS gimnazial

– 1 Centru Angajator dotat şi funcţional

– 220 persoane paricipante la activităţile de informare şi consiliere profesională si follow-up

– 220 persoane participante la activităţile de formare profesională

– 196 de persoane beneficiare ale măsurii de ocupare vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

– 220 persoane participante la activităţile de mediere pe piaţa muncii

– 72 de subventii acordate angajatorilor pentru participantii la activitatea de sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii;

– 72 de persoane angajate (din cele 220);

– 3 targuri de joburi organizate

– 60 persoane beneficiare ale serviciilor de consiliere şi consultanţă profesională: curs de iniţiere “Competenţe antreprenoriale”, training pe “Simulatorul de afaceri”

– 50 absolvenţi ai cursului de “Competenţe antreprenoriale”

– minim 12 persoane participante (din cele 60) la Competiţia “Maratonul afecerilor rurale”,

– 12 firme înfiinţate

– 552 de persoane, beneficiare ale programului personalizat de intervenţie pentru familie;

– 48 de varstnici si 40 de copii beneficiari ai activităţilor intergeneraţionale;

– 30 de persoane cu dizabilităţi beneficiare ale serviciilor psihosociale;

– 90 copii beneficiari ai serviciilor socio-medicale- servicii de logopedie;

– 48 de persoane vârstnice şi pentru 30 de persoane cu dizabilităţi beneficiari ai serviciilor socio-medicale;

– 280 de persoane beneficiare ale serviciilor de planning familial;

– 80 persoane in risc de saracie selectate in vederea participantii la masu rile de imbunatatire a conditiilor de locuit (branşare la sistemul naţional de energie electrică, asistenţă juridică pentru reglementarea actelor de proprietate)

 

Durata proiectului: 36 luni (15 februarie 2018 – 14 feburuarie 2021).

 

Bugetul proiectului:

Valoarea totala a proiectului 17.164.829,07 lei , din care:

– 14.590.104,71 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Programul Operațional Capital Uman

– 2.394.151,31 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din  bugetul național.

– 180.573,05 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Persoane de contact:

  • Sala Pavel, Coordonator activități solicitant
  • Bugnar Alina, Coordonator activități Partener 1
  • Bogdan Negrea, Coordonator activități Partener 2
  • Gospodaru Martizeta, Coordonator activități Partener 3

Date contact beneficiar: Comuna Haghig, Loc. Haghig, nr. 258,  tel/fax: 0267366904, e-mail: jurist.primariahaghig@gmail.com