DESPRE CAIES

Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala (CAIES) are ca scop initierea si dezvoltarea unor programe de dezvoltare comunitara prin care sa fie sprijinti cetatenii, institutiile publice si private, in vederea dezvoltarii potentialului socio-economic al comunitatilor in care isi desfasoara activitatea.

despre-caies

 
Asociatia desfasoara urmatoarele activitati:

  • Campanii de informare, sensibilizare si constientizare la nivelul comunitatilor in care asociatia isi desfasoara activitatea;
  • Programe de consiliere si consultanta in vederea cresterii nivelului de implicare in comunitate;
  • Concepere, elaborare si dezvoltare de strategii locale si comunitare;
  • Furnizarea de servicii de formare profesionala si servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite in contexte non-formale si informale;
  • Concepere si implementare de campanii de dezvoltare a spiritului antreprenorial pentru persoane interesate in initierea si dezvoltarea unei afaceri.