ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT GRUP TINTA ID 151466

CENTRUL DE ANALIZĂ ŞI INOVARE ECONOMICO-SOCIALĂ anunţă concurs pentru ocuparea postului de Expert grup tinta, în cadrul proiectului Competente civice in Vrancea – POCA/659/2/1/151466.

 În vederea ocupării postului, se solicită următoarele condiţii de participare:

  • Studii: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta – 3 ani
  • Alte cerinte: Proactivitate; Adaptabilitate și flexibilitate; Responsabilitate; Spirit de echipă; Adaptabilitate socială; Abilitate de mediere a conflictelor

 Depunerea dosarelor în vederea ocupării postului de Expert GT se trimit la sediul organizaţiei (Calea Giulești nr. 23, ap. 17, sector 6, București), sau pe email la adresa  office@caies.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea acestui anunţ, respectiv 3 august 2022, ora 16:00.

 Dosarul va conţine cel puţin următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la procesul de recrutare și selecție;
  • CV, în format Europass;
  • Copie carte de identitate; Copie certificat de naștere / Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dacă este cazul;
  • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de unitate.
  • Alte documente relevante, dacă este cazul.

Rezultatul va fi anunţat în maximum 24 de ore, prin afişarea acestuia la sediul organizaţiei.

În cazul în care există contestaţii, acestea vor fi depuse în termen de 1 zi (lucrătoare) de la anunţarea rezultatului. Acestea vor fi analizate şi în termen de 1 zi lucrătoare vor fi afişate rezultatele finale. Rezultatele finale se afişează la sediul unității în termen de o zi lucrătoare de la data soluţionării contestaţiilor. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.