ANUNT DE INTENTIE/INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de “ Furnizare echipamente IT si software” in cadrul proiectului „Tineri educati, formati si ocupati!” Cod proiect 154812

ASOCIATIA CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO-SOCIALA in calitate de solicitant/lider de proiect, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Calea Giulesti nr. 23, ap. 17, sect. 6, cod poștal 060252, România, cod de identificare fiscală 31345166, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 146/26.11.2012, telefon/fax: 0745035567/-, poștă electronică: office@caies.ro, reprezentant legal/ Președinte, Martizeta GOSPODARU, implementeaza proiectul cu titlul „Tineri educati, formati si ocupati!”, POCU/991/1/3/154812,

intentioneaza sa achizitioneze in conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii de achizitie directa, echipamente IT și software.

Obiect achizitiei: furnizare echipamente IT și software: Computer  portabil / Laptop – 2 buc

Sistem operare – 2 buc; Sistem office – 2 buc si Imprimantă multifuncţională A3 – 1 buc

Tip contract: contract de furnizare.

Valoarea estimata a achizitiei/contractului: 18.938 lei fara TVA.

Valoarea maxima pentru fiecare produs:

Nr. Denumire/descriere produs UM Canti. Pret/UM
(fără TVA) lei
Valoare totală (fără TVA) lei
1 Computer portabil / Laptop  buc 2 3300 6600
2 Sistem operare – software buc 2 629 1.258
3 Sistem office – software buc 2 540 1.080
4 Imprimantă multifuncţională A3 buc 1 10.000 10.000

 Sursa de finanţare proiect: Proiect finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Caracteristicile principale/ minime sau echivalent e:

Nr. Denumire produs/echipament Specificatii tehnice minime/Cerinte tehnice
1 Computer portabil / Laptop2 buc, fără sistem de operare - Procesor: minim Intel® Core™ i5, sau echivalent- Full HD

– Memorie RAM: minim  8 GB

– SSD: minim 512 GB

2 Sistem operare (Licenţă Microsoft Windows 10 sau 11)2 sisteme  Licenta sistem de operare: Microsoft Windows 10 sau 11 Pro 64 Bit English
3 Sistem/licenta office (Word, Excel, PowerPoint)2 sisteme Licenta suita aplicatii: Microsoft Office Professional Plus minim 2019 (aplicatii incluse: Word, Excel, Powerpoint, Outlook)Achizitionarea licentelor, office este conditionata de compatibilitatea lor cu Computer portabil / Laptop  sus mentionat.
4 Multifunctionala1 buc

 

copiere, imprimare, scanare alb-negru si colorMultifunctionala A3: format A5 ~ A3,

Rezolutie copiere, minimum 600 x 600 dpi şi Rezolutie imprimare: 1.200 x 1.200 dpi / 1.800 x 600 dpi, Interfata USB 2.0.

* Orice referire din cuprinsul prezentului anunt/invitatie prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenfa de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”

 DURATA CONTRACTULUI: de la data semnanii contractului de către ambele părți și se încheie la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți . Se pot incheia mai multe comtracte, in functie de produsele ofertate.

Limba de redactare a ofertei: română.

MODALITATEA DE EFECTUARE A PLATILOR

La estimarea si intocmirea ofertei, ofertantul trebuie sa tina cont de:

  • livrare – maxim 5 zile de la comanda ferma transmisa de achizitor.
  • produsele livrate la sediul achizitorului care se va specifica in comanda.
  • plata produselor: se face pe baza facturii si a procesului verbal de receptive in functie de comanda.

În vederea realizării estimării prețurilor dumneavoastră, se va avea în vedere termenul de plată de 30 de zile calendaristice, de la emiterea facturii si incheierii procesului verbal de receptie pentru echipamentele IT și software.

Termenul de plata poate fi modificat prin prisma procedurilor de derulare a mecanismului cererilor de  plata a Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, plata se va face in termenul comunicat de finantator, dupa aprobarea cererilor de plata.

Alte informații, pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la: office@caies.ro, persoană de contact Martizeta GOSPODARU, manager proiect, de luni până vineri între orele 09-16.

 Data și ora limită de depunere a ofertelor: 07.11.2022, ora 12:00

 Oferta va fi transmisa: prin poștă/curier, direct depuse fizic la sediul achizitorului din Bucuresti, Calea Giulești nr 23, AP 17, Sector 6, România sau electronic/scanate la adresa de email: office@caies.ro