ANUNT DE INTENTIE/INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de “materiale consumabile_tonere” in cadrul proiectului „Tineri educati, formati si ocupati!” Cod proiect 154812

ASOCIATIA CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO-SOCIALA in calitate de solicitant/lider de proiect, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Calea Giulesti nr. 23, ap. 17, sect. 6, cod poștal 060252, România, cod de identificare fiscală 31345166, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 146/26.11.2012, telefon/fax: 0745035567/-, poștă electronică: office@caies.ro, reprezentant legal/ Președinte, Martizeta GOSPODARU, implementeaza proiectul cu titlul „Tineri educati, formati si ocupati!”, POCU/991/1/3/154812 si intentioneaza sa achizitioneze in conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii de achizitie directa, materiale consumabile_tonere multifunctionala, pentru buna desfasurare a activitatilor si subactivitatilor din cadrul proiectului, in vederea implementarii proiectului, in acord cu legislatia aplicabila programului de finantare a proiectului.

Obiect achizitiei: materiale consumabile_tonere multifunctionala color

Tip contract: furnizare

Durata contractului: de la data semnanii contractului de către ambele părți și se încheie la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți .

CPV: 30197210-1 – Bibliorafturi , 22852000-7 – Dosare , 30197642-8 – Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică , 30199600-6 – Separatoare pentru papetărie, 30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare.

Valoarea estimata a achizitiei/contractului: 7.300 lei fara TVA, (8.687,00 lei cu TVA).

Pretul contractului nu se poate ajusta in sensul cresterii acestuia.

Sursa de finanţare proiect: Proiect finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Limba de redactare a ofertei: română.

Caracteristicile minime principale ale produselor: 

Nr. crt. Denumire produs Cantit. necesara UM. Specificatii tehnice minime sau echivalente
1. hartie A4 199 topuri(500 coli/top) Hartie A4 pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care sa satisfaca urmatoarele date tehnice: format A4; dimensiuni 210*297 mm; ambalare 500 coli/top; hartia A4 are urmatoarele caracteristici: gramaj minim 80g/mg;
2. biblioraft 7,5 20 buc Biblioraft A4 plastifiat 75 mm, confectionat din carton rigid caserat in interior si exterior, cu mecanism metallic nichelat, buzunar lateral pentru etichetă, , eticheta pe cotor. Mecanismul de prindere coli sa fie prins de biblioraft.
3. biblioraft 5,5 20 buc Biblioraft A4 plastifiat 55 mm, confectionat din carton rigid caserat in interior si exterior, cu mecanism metallic nichelat, buzunar lateral pentru etichetă, , eticheta pe cotor. Mecanismul de prindere coli sa fie prins de biblioraft.
4. Separatoare carton 20 set Set separator 11*24 cm, culori pale.
5. Dosare plastic 200 buc Dosar diverse culori cu sina si gauri, realizat din material plastic. Dimensiune: A4 sau echivalent.
6. Set – cartus toner black, cyan, magenta, yellow RICOH IM C2000, black, cyan, magenta, yellow 1 set Set-cartus toner color N/C/M/Y, ORIGINAL pentru multifunctionala A3 RICOH IM C2000, black, cyan, magenta, yellow, cu durata de viata de  10.500 pagini / 5% acoperire (4 culori)
Cartus toner ORIGINAL NEGRU, RICOH IM C2000 1 buc Tonere negru ORIGINAL pentru multifunctionala A3 RICOH IM C2000, black, cu durata de viata de  16.500 pagini / 5% acoperire

 La intocmirea ofertei  se va tina cont de:

  • livrare – maxim 5 zile lucratoare de la comanda ferma transmisa de achizitor.
  • produsele livrate la sediul achizitorului: se va specifica in comanda.
  • plata produselor: se face in functie de comanda, pe baza facturii si a procesului verbal de receptive.

 Se va incheia un singur contract pentru toate produsele.

În vederea realizării estimării prețurilor dumneavoastră, se va avea în vedere termenul de plată de 30-60 zile calendaristice, de la emiterea facturii si incheierii procesului verbal de receptive.

Termenul de plata poate fi modificat prin prisma procedurilor de derulare a mecanismului cererilor de plata a Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, plata se va face in termenul comunicat de finantator, dupa aprobarea cererilor de plata.

 Alte informații, pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la: office@caies.ro, persoană de contact Martizeta GOSPODARU, manager proiect, de luni până vineri între orele 09-16.

 Data și ora limită de depunere a ofertelor: 29.11.2022, ora 12:00

 Oferta va fi transmisa: prin poștă/curier, direct depuse fizic la sediul achizitorului din Bucuresti, Calea Giulești nr 23, AP 17, Sector 6, România sau electronic/scanate la adresa de email: office@caies.ro