ANUNT Servicii închiriere spatii in jud. Galati

CATRE: POTENTIALI OFERTANTI

Stimata doamna/Stimate domn

Denumirea proiectului: „Tineri educati, formati si ocupati!”, POCU/991/1/3/154812

Vă aducem la cunostinta ca pana cel tarziu pe data de 24.08.2022, ora 12:00 se depun oferte la sediul asociatiei din Bucuresti, Calea Giulesti, nr.23, ap.17, sector 6 sau pe adresa de e-mail office@caies.ro, privind inchiriere  spaţiu pentru derularea serviciului de medierea/consiliere, activitate desfasurata cu beneficiarul. in jud. Galați,  pentru o perioada estimata de16 luni cu urmatoarele cerinte minime ale serviciilor de inchiriere:

Astfel, va fi nevoie de identificarea unui spatiu de minim 40 mp. Situat in Municipiul Galați, județul Galați, România.

Spatiu/locatia sa includa ultilitatile aferente (gaz, energie electrică, apă, canalizare, încălzire, grup sanitar, etc.) necesare funtionarii.

  1. Suprafata – minim 40 mp
  2. Racordare la utilitati (gaz, energie electrică, apă, canalizare, încălzire dupa caz).
  3. Acces la grupuri sanitare in stare perfecta de functionare;
  4. Posibilitatea cablarii pentru internet/telefonie;
  5. Instalatii electrice, de apa, canalizare, sanitare, termice (apa menajera, sistem de incalzire) in stare perfecta de functionare;
  6. Sa se permita instalarea in exterior si in interior a denumirii, insemnelor si a elementelor de identitate vizuala ale proiectului POCU implementat de catre benficiar;
  7. Locatie usor accesibila cu mijloace de transport in comun. Pozitie centrala va constitui un avantaj;
  8. Proprietarul spatiului va suporta toate cheltuielile legate de impozite si taxe si trebuie sa detina toate autorizaţiile și avizele legale de funcţionare; (dupa caz)
  9. Includerea in chirie a tuturor cheltuielilor cu utilitatile aferente si chiria va fi platita pentru perioada efectiva de utilizare a spatiului.

Contractul de servicii inchiriere spatiu va fi atribuit operatorului economic a cărui oferta prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea corespunzatoare a scopului proiectului.

Valoarea estimata este de 2.400,00 lei/luna, fara TVA.

Achizitia are loc in in conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii de achizitie directa.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la nr. de tel. 0744.389.975 sau, in scris, la adresa din Bucuresti, Calea Giulesti, nr.23, ap.17, sector 6 sau pe e-mail: office@caies.ro.

 Oferta va fi transmisa: prin poștă/curier, direct depuse fizic la sediul achizitorului din Bucuresti, Calea Giulești nr 23, AP 17, Sector 6, România sau electronic/scanate la adresa de email: office@caies.ro.

Publicat astazi, 12.08.2022