ANUNT DE INTENTIE/INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de “ Servicii tiparire multiplicare” in cadrul proiectului „Tineri educati, formati si ocupati!” Cod proiect 154812

ASOCIATIA CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO-SOCIALA in calitate de solicitant/lider de proiect, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Calea Giulesti nr. 23, ap. 17, sect. 6, cod poștal 060252, România, cod de identificare fiscală 31345166, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 146/26.11.2012, telefon/fax: 0745035567/-, poștă electronică: office@caies.ro, reprezentant legal/ Președinte, Martizeta GOSPODARU, implementeaza proiectul cu titlul „Tineri educati, formati si ocupati!”, POCU/991/1/3/154812 si

intentioneaza sa achizitioneze in conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii de achizitie directa, Servicii tiparire multiplicare pliante si legatorie Brosura Sanse egale pe piata muncii care vor fi distribuite.

Obiect achizitiei: servicii tiparire multiplicare pliante a 4.000 buc. si legatorie brosuri a 400 de brosuri.

Tip contract: contract de servicii tiparire.

Valoarea estimata a achizitiei/contractului: 6.880,00 lei fara TVA.

Sursa de finanţare proiect: Proiect finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Modalităţi de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cel mai scazut pret, în raport cu specificatiile tehnice minime sau echivalente prezentate mai jos și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Conditii contractuale:

  • pretul va fi unitar, fara TVA, exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de tiparire, multiplicare, legatorie si transport la sediul beneficiarului;
  • livrarea specificata de benficiar se va efectua de comun acord.

Caracteristicile principale ale produselor:

Nr. Denumirea serviciului/produslui Caracteristici de identificare minime sau echivalente

 

1 Pliant de promovare

Format deschis A4

( 210 x 297mm)

Format inchis 210x99mm

Numar maxim de exemplare: 4000 buc acelasi model

Format: A4 (210x297mm deschis); 210×99 mm – inchis)

Suport: hartie 115 g/mp dublucretat lucios

Tipar policromie 4+4 culori( fata/verso)

Finisaje: taiere la format, faltuire in 3, ambalare

 

2 Brosura A5

 

Numar maxim de exemplare: 400 buc acelasi model

Format: format A5, 24 pagini, inclusive copertile. Coperta/interior: 115 Gr DCL, policromie fata/verso.

Finisare: adunare, indoire, capsare, taiere la format. Vor respecta identitatea vizuală a proiectului.

Termen de realizare: maxim 15 de zile calendaristice de la data transmiterii comenzii

Livrare: la sediul Asociatiei/Achizitorului.

In pretul ofertat sunt incluse si costurile de livrare a produselor.

Pliantele/brosurile se vor inscripționa cu identitatea vizuală a proiectului, cu respectarea cerințelor din Manualul de Identitate Vizuală INSTRUMENTE STRUCTURALE 2014-2020 în ROMÂNIA, în concordanță cu specificul proiectului Tineri educati, formati si ocupati!” ID 154812 și cu cerințele aplicabile Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

* Orice referire din cuprinsul prezentului anunt/invitatie prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenfa de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”

 MODALITATEA DE EFECTUARE A PLATILOR

La estimarea si intocmirea ofertei, ofertantul trebuie sa tina cont de faptul ca plata contractului se va face in termen de 30-60 de zile de la data emiterii facturii, receptionarea serviciilor/produselor si pe baza procesului verbal.

Termenul de plata poate fi modificat prin prisma procedurilor de derulare a mecanismului cererilor de plata a Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, plata se va face in termenul comunicat de finantator, dupa aprobarea cererilor de plata.

Alte informații, pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la: office@caies.ro, persoană de contact Martizeta GOSPODARU, manager proiect, de luni până vineri între orele 09-16.

 Data și ora limită de depunere a ofertelor: 10.10.2022, ora 12:00

 Oferta va fi transmisa: prin poștă/curier, direct depuse fizic la sediul achizitorului din Bucuresti, Calea Giulești nr 23, AP 17, Sector 6, România sau electronic/scanate la adresa de email: office@caies.ro