Misiunea CAIES

Misiunea CAIES

Misiunea Centrului de Analiza si Inovare Economico-Sociala (CAIES) este de a initia, dezvolta si promova programe comunitare prin care sa fie sprijiniti cetatenii, institutiile publice si private in vederea dezvoltarii potentialului socio-economic al comunitatilor in care isi desfasoara activitatea.

Obiectivele CAIES sunt:

  • Identificarea si analiza nevoilor si resurselor disponibile la nivelul comunitatilor in care Asociatia isi desfasoara activitatea, pe baza carora sa fie fundamentate strategii inovatoare de dezvoltare comunitara;
  • Elaborarea unor programe de consiliere si consultanta pentru institutiile publice si private, care sa stea la baza cresterii capacitatii acestora de a initia si implementa proiecte in interesul tuturor cetatenilor in functie de nevoile reale ale acestora;
  • Promovarea de activitati de educatie si instruire pe tema dezvoltării comunitare si a domeniilor conexe;
  • Dezvoltarea spiritului antreprenorial si a liberei initiative in randul tinerilor, femeilor si tuturor celor interesati de dezvoltarea unei afaceri;
  • Oferirea de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca sau pentru cele care doresc sa avanseze in cariera.