Lansare proiect POS DRU „Competente pentru Ocupare”

BUCURESTI, 30 Mai 2014 - Asociatia Nationala a Consultantilor in Agribusiness – ANCA, in parteneriat cu Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala – CAIES, a inceput in data de 31.03.2014 derularea proiectului “Competente pentru Ocupare”.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni până în septembrie 2015 și are ca scop dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din regiunea București-Ilfov, prin promovarea activităților în domenii non – agricole.
Un număr de 500 persoane vor beneficia de servicii de orientare profesională, de cursuri de calificare în diverse ocupații și cursuri în vederea dezvoltării capacității antreprenoriale și manageriale.
În cadrul proiectului vor fi oferite persoanelor din mediul rural următoarele tipuri de servicii:
• Servicii de consiliere și orientare profesională – un număr de 500 persoane vor fi consiliate în vederea autocunoașterii personale, conștientizării aptitudinilor și interesului ocupațional
• Servicii de formare profesională – vor fi organizate urmatoarele tipuri de cursuri:
➢ Cursuri de formare în ocupații non agricole – un număr de 350 persoane vor participa la cursuri de formare în domenii non agricole
➢ Cursuri interactive pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și manageriale – un număr de 100 de persoane vor participa la cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale
➢ Cursuri de inițiere în competențe informatice – un număr de 100 persoane vor participa la cursuri de dezvoltare a competențelor IT
➢ Servicii de consiliere și asistență antreprenorială – dinamizarea rețelei de afaceri prin crearea unui număr de 20 entități economice

Proiectul „Competente pentru Ocupare” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni”.

Persoana contact:
Mihai Masinistru
Expert logistică, comunicare,
email: mihai@caies.ro
tel: 0744.389.975