Proiect “Competente pentru ocupare”

Proiect “Competente pentru ocupare”

Scopul proiectului consta in dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale din regiunea Bucuresti-Ilfov, prin promovarea activitatilor in domenii non-agricole.

Obiective specifice

  • Constientizarea a 500 persoane din mediul rural in legatura cu avantajele si oportunitatile obtinerii unei calificari intr-o ocupatie non-agricola in vederea dezvoltarii profesionale;
  • Cresterea gradului de informare, calificare si mobilitate a 500 persoane din mediul rural. Promovarea unor programe inovative de dobandire a competentelor informatice, orientare profesionala, consiliere, mediere, calificare/recalificare in ocupatii non-agricole, corelate cu cerintele de competitivitate si nevoile unei piete dinamice a muncii va determina obtinerea competentelor profesionale a grupului tinta, cresterea adaptabilitatii acestora si a sanselor de insertie pe piata muncii. Astfel, 350 persoane vor participa la cursuri pentru ocupatiile din sfera serviciilor: Bucatar (cod N.C. 5122.2.1.), Ospatar (cod N.C. 5123.2.1.), Lucrator in alimentatie (cod N.C. 5123.1.1.), Ingrijitor copii (cod N.C. 5131.1.1.), Infirmiera (cod N.C. 5132.2.1.), Baby sitter (cod N.C. 5133.1.1.), Ingrijitor batrani la domiciliu (cod N.C. 5133.1.2.), Lucrator social (cod N.C. 5139.2.2.), Agent de securitate (cod N.C.5169.1.3), Lucrator in comert (cod N.C.5220.1.1);
  • Cresterea gradului de ocupare in activitati non-agricole a persoanelor din mediul rural prin plasarea in munca a 72 de persoane. Activitatile de consiliere psiho-educationala cu accent pe autocunoasterea personala, constientizarea aptitudinilor, identificarea punctelor forte vor conduce la dezvoltarea gandirii pozitive si increderii in sine a persoanelor consiliate, cresterea capacitatilor si motivatiei acestora pentru a presta activitati salarizate in domenii non-agricole;
  • Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea a 20 intreprinderi profitabile non-agricole. Serviciile de formare in domeniul antreprenoriatului, acordarea de consultanta si asistenta tehnica pentru inceperea unei afaceri sau initierea unei activitati independente pentru 100 persoane din mediul rural cu pregatire adecvata, aptitudini si deprinderi corespunzatoare (initiativa, creativitate, organizare) vor determina constituirea unui nucleu de antreprenori care vor dezvolta la nivel local activitati economice generatoare de profit, vor crea locuri de munca, stimuland astfel diversificarea economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural.

Regiune: Bucureşti-Ilfov

Website proiect: www.startcompetente.ro