Proiect “Incluziv pentru piata muncii”

Proiect  “Incluziv pentru piata muncii”

Proiectul vizeaza dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru 774 de persoane vulnerabile din regiunile Sud-Est si Sud Muntenia.

Obiective specifice

  • Dezvoltarea si furnizarea unor servicii de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza ale unui numar de 774 de persoane din grupul tinta al proiectului din regiunile Sud-Est si Sud Muntenia, in vederea facilitarii integrarii/reintegrarii lor pe piata muncii;
  • Crearea si dezvoltarea in fiecare regiune de implementare a proiectului a cate unui Centru de Incluziune Sociala (CIS), cu rol de informare, coordonare a seriilor de formare profesionala, consiliere individuala si de grup si in scopul cresterii cooperarii intre angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri si alti actori relevanti pe piata muncii, in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
  • Cresterea nivelului de informare a peste 108 persoane din grupul tinta (reprezentanti ai administratiei publice locale, reprezentanti ai ONG-urilor, ai institutiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare si ai angajatorilor) cu privire la nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile pe piata muncii, in special in ce priveste mediul de lucru.

Regiuni: Sud-Muntenia, Sud-Est

Website proiect: https://incluziv.wordpress.com/