Proiectul “Incluziv pentru piaţa muncii” a ajuns la final

Proiectul “Incluziv pentru piaţa muncii” a ajuns la final

Proiectul “Incluziv pentru piaţa muncii” implementat de către Asociaţia Catalactia – filiala Teleorman împreună cu Centrul de Analiză şi Inovare Economico-Sociala (CAIES) și Crucea Roşie Vrancea a ajuns la final. Sfârșitul proiectului a fost marcat printr-un eveniment organizat in data de 15 octombrie 2015, ora 13:00, la  Alexandria, județul Teleorman.

La eveniment au participat beneficiari din grupurile vulnerabile, precum și reprezentanți ai administrației publice locale, ai organizațiilor societății civile și personal al agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit facilitarea accesului la ocupare pentru un număr de 774 de persoane, prin formare profesională în vederea integrării-reintegrării lor pe piaţa muncii şi creşterea nivelului de informare şi conştientizare al reprezentanţilor administraţiei publice locale şi angajatorilor privind riscurile de excluziune cu care se confruntă persoanele dezavantajate atât în plan social, cât şi pe piaţa muncii.

De asemenea, in cadrul proiectului  s-au inființat 2 Centre de Incluziune Socială (CIS-uri) în orașele Alexandria și Focșani. CIS-urile au avut un rol de informare, coordonare a seriilor de formare profesională, consiliere individuală și de grup și de creștere a cooperării între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri și alti actori relevanți pe piața muncii in vederea identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Proiectul “Incluziv pentru piaţa muncii” a fost implementat pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) și a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.