Solicitare oferta Pachete organizare evenimente informare concurs Planuri de Afaceri

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Proiect:”Antreprenori, la START!” – POCU/82/3/7/105412

ASOCIATIA CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO-SOCIALA
Bucuresti, Calea Giulesti, nr.23, ap.17, sector 6
Nr.2018090302/03.09.2018

SOLICITARE DE OFERTA
REF: Pachete organizare evenimente informare concurs Planuri de Afaceri
Denumirea proiectului – „Antreprenori, la START! – POCU/82/3/7/105412

CATRE: POTENTIALI OFERTANTI

Stimata doamna/Stimate domn
Vă solicitam sa ne transmiteti pana cel tarziu pe data de 20.09.2018, ora 16.00 la sediul asociatiei din Bucuresti, Calea Giulesti, nr.23, ap.17, sector 6 sau pe adresa de e-mail office@caies.ro, o oferta privind organizarea a 5 de evenimente de informare concurs Plan de afaceri, in 5 judete din Regiunea Sud Vest Oltenia, respectiv in judetele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
CERINTE MINIME:
Pentru fiecare eveniment din cele 5, se vor asigura urmatoarele:
1. Sala de conferinta pentru acomodarea a 40 de participanti pentru o perioada de minim 4 ore;
 sala va fi iluminata natural și artificial; pentru asigurarea vizibilității proiecțiilor, ferestrele vor fi prevazute cu sistem de umbrire de tip jaluzele/draperii/similar;
 nu vor exista stâlpi de susținere amplasați central, pereți despărțitori sau alte elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea participanților aflați în sala;
 sala va fi bine delimitata, fiind exclusă delimitatea de încăperile alăturate prin copertine, draperii, glasvand, pentru a evita posibile întreruperi ale activităților de către terțe persoane ori eventuale bruiaje fonice generate de alte evenimente derulate în paralel sau diverse activități desfășurate în vecinătate;
 sala va fi izolata fonic astfel încât participanții să nu fie deranjați de alte activități care au loc în aceeași clădire sau în imediata apropiere;
 sala va avea acces facil la minimum un grup sanitar, organizat pe sexe (separat femei/bărbați), amplasat în clădire, în imediata apropiere a sălii;
 va exista mobilier specific: scaune pentru toți participanții, mese de lucru, etc; obiectele de mobilier din dotarea sălii se vor afla în stare buna, fără defecțiuni si vor permite amenajarea de tip Ushape/amfiteatru;
 sala va fi dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, prize, cabluri/prelungitoare, instalație sonorizare, flipchart și consumabile flipchart;
 sala va fi prevăzută cu sistem de aer condiționat/inverter/climă/similar pentru asigurarea unui climat corespunzător, în funcție de sezon;
 sala va avea asigurate condițiile igienico-sanitare, conform legislației în vigoare.
 va exista un spațiu de recepție în apropierea sălii care să permită primirea participantilor.
2. Pauza de cafea (coffee-break) pentru aproximativ 40 de participanți.
 spațiul (de tip foaier/similar) unde prestatorul va asigura pauza de cafea se va afla în incinta locației unde are loc evenimentul;
 pentru pauza de cafea, prestatorul va asigura cel puțin următoarele produse: apă plată/apă minerală 0,5 l/persoană, cafea/cafea decofeinizată/capuccino 250 ml/persoană, lapte, zahăr, îndulcitor artificial pentru cafea, ceai (minim 3 sortimente), miere pentru ceai, 0,5 l suc natural/băuturi răcoritoare acidulate și neacidulate, patiserie dulce și sărată 250 gr/persoana;
 se va asigura personalul specializat, necesar organizării/debarasării meselor.

Recepția serviciilor

Recepția serviciilor de organizare a serviciilor se va realiza dupa finalizarea acestora.
Achizitorul va verifica conformitatea prestării serviciilor de către prestator și va efectua recepția serviciilor prestate de acesta, printr-o comisie de recepție. Documentele pe baza cărora se efectuează recepția serviciilor sunt:
1. Raportul complet al prestatorului, care include toate serviciile prestate în cadrul evenimentului, numărul de participanți la eveniment, orele aferente de desfășurare, precum și locația
prestării acestora.
2. Procesul verbal de recepție a serviciilor întocmit în urma finalizării evenimentelor va fi semnat atât de beneficiar, cât și de prestator și care reprezintă documentul care atestă recepția cantitativă
și calitativă a serviciilor prestate. Prin semnarea Procesului verbal de recepție a serviciilor de către beneficiar, serviciile realizate de către prestator se consideră acceptate, iar prestatorul va putea emite factura fiscală aferentă serviciilor prestate și aprobate. Plățile se pot realiza numai în baza facturii acceptate, în conformitate cu tarifele stabilite în contractul încheiat între părți. Fiecare factură va contine ID-ul și denumirea proiectului: ID 105412 – „Antreprenori, la START!
Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 60 zile după primirea facturilor, prin virament bancar, din contul de proiect al beneficiarului, în contul indicat de prestator.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la nr. de tel. 0745.035.567 sau, in scris, la adresa din Bucuresti, Calea Giulesti, nr.23, ap.17, sector 6 sau pe e-mail: office@caies.ro.

Publicat azi, 03.09.2018